Skrinkový systém

Čisté pracovné oblečenie má každý pracovník pripravené vo svojom uzamykateľnom priečinku, v špeciálnych skrinkách Bardusch. Každý pracovník má kľúč od svojho priečinka, kde si v pravidelných intervaloch určených zamestnávateľom, nájde svoje vyprané pracovné oblečenie.
Použité pracovné oblečenie pracovníci vkladajú do zberača znečisteného oblečenia. Sú to uzamknuté skrinky s otvorom určené iba na použité, či inak znečistené prádlo.

Rozmery skriniek a zberačovvýška
(mm)
šírka
(mm)
hĺbka
(mm)
15-priečinková skriňa Bardusch1820380450
10-priečinková skriňa Bardusch1820380450
9-priečinková skriňa Bardusch1950610405
malý zberač pracovného oblečenia1820380450
veľký zberač pracovného oblečenia1975610405
Skrinkový systém Bardusch