FAQ

Náš zákaznícky servis funguje v rámci celého Slovenska. Spoľahlivo zabezpečíme zber a odvoz použitého pracovného oblečenia ako aj dovoz čistého pracovného oblečenia k vám do firmy, nech ste kdekoľvek.
Pracovné oblečenie šijeme na Slovensku, v Čechách aj v Maďarsku. Výrobu pracovného oblečenia vám štandardne zabezpečíme v rozhraní dvoch mesiacov od podpísania zmluvy.
Ak počítame s tým, že Váš zamestnanec bude potrebovať 1 uniformu na týžden, tak štandardná schéma vyzerá nasledovne. Pre jedného zamestnanca potrebujete objednať 3 kusy uniformy. V jednej uniforme počas týždňa pracuje, druhú uniformu, tú znečistenú, má v práčovni a tretiu uniformu, už vypranú, sme vložili do jeho uzamykateľného priečinka ako rezervu, resp. už pripravenú na nový pracovný týždeň. Táto schéma je osvedčená rokmi praxe a najviac vyhovuje našim klientom. Nedochádza tak ku žiadnym krízovým a neočakávaným mementom, pretože zamestnanec má vždy jedno oblečenie v zálohe. Pri 50 tich pracovníkoch vám vyrobíme a prenajmeme 150 ks uniforiem, o ktoré sa vám budeme starať. V prípade, že potrebujete častejšiu frekvenciu výmeny pracovného oblečenia, odporúčam Vám pozrieť si podstránku "Zákaznícky servis", kde máme vypracované celú scému frekvencie.
Jeden kolobeh trvá obvykle 1 pracovný týždeň. Od momentu vyhodenia použitého pracovného oblečenia do zberačov požitého oblečenia, cez zber prádla pracovníkom Bardusch, prevoz do práčovne, komplexná starostlivosť o pracovné oblečenie až po dovoz a naskladnenie pracovného oblečenia do individuálnych priečinkov zamestnancov. Vždy však záleží na konkrétnych požiadavkach našich klientov a na našich možnostiach.
Odvoz znečisteného pracovného oblečenia a dovoz vyčisteného pracovného oblečenia zabezpečíme spravidla 1 x za týždeň, pričom deň samotnej výmeny vám stanovíme vopred a fixne, s prihliadnutím na hospodárnosť a účelnosť prepravných kapacít. V prípade, že si to situácia bezodkladne vyžiada, je možnosť individuálnej dohody.
Nie je potrebné, aby ste mali vyčleneného zamestnanca. Vedieme kompletnú evidenciu o každom kuse pracovného oblečenia a vďaka individuálnemu čiarovému kódu vieme, ktorému zamestnancovi oblečenie patrí aj aké má číslo skrinky. Na základe tohoto individuálneho čiarového kódu, vie náš zamestnanec presne naskladniť každý kus oblečenia. Nie je nutná žiadna asistencia zo strany zákazníka.
Predtým, ako Váš pracovník vhodí pracovné oblečenie do zberača znečisteného oblečenia, môže vyplniť Samolepiacu komunikačnú kartu a nalepiť ju na svoje použité oblečenie. Komunikačná karta je dotazník, v ktorom uvedie závadu, prípadne svoju požiadavku. Pracovník Bardusch, ktorý príde pre znečistené oblečenie, odovzdá poškodené oblečenie s nalepenou kartou zákazníckemu servisu, aby zvážili mieru poškodenia a navrhli riešenie.
Každú personálnu zmenu nám nahláste. Pracovné oblečenie máte v prenájme, a tak pri odchode zamestnanca, zostáva pracovné oblečenie naďalej majetkom Bardusch. Toto oblečenie sa upraví a uskladní do momentu, kým ho bude niekto zo zamestnancov potrebovať. Teda v prípade, že príde k rozsiahlemu poškodeniu oblečenia a treba ho nahradiť, alebo je prijatý nový zamestnanec, oblečenie mu prispôsobíme na mieru.
Preferujeme individuálny prístup ku každému klientovi, ku každej firme. Uvedomujeme si aká dôležitá je firemná identita, a preto v rámci našich služieb aj vyšívame na oblečenie logá, nápisy, mená, prípadne namiesto vyšívania urobíme potlač. Klientovi vždy ochotne poradíme a navrhneme riešenia doslova šité na mieru.
Poskytujeme servisný prenájom pracovného oblečenia pre mnohé odvetvia. Každé odvetvie má svoje normy a nariadenia európskej únie, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany pri práci. Spolupracujeme so špičkovými európskymi dodávateľmi, ktorí nám dodávajú výhradne certifikované materiály. Teda certifikované materiály aj certifikované doplnky. Okrem štandardného pracovného oblečenia, na ktoré sa nevzťahujú žiadne špecifické požiadavky, šijeme aj špeciálne pracovné ochranné odevy. Reflexné, antistatické, oblečenie do čistých priestorov a čistých výrobných procesov a rovnako šijeme aj pracovné oblečenie nehorľavé. Každé takéto oblečenie spĺňa prísne normy kvality. Jednotlivé druhy špeciálneho ochranného odevu nájdete v časti Produkty.